Новопсковське районне територіальне медичне об'єднання

Пояснювальна записка до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Додаток 10

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 4 розділу ІІ)

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за    12 місяців   2017  р.

                                                                                                                                                          

   Коди

Установа _____ Новопсковське РТМО______________________________________  за ЄДРПОУ

01983594

Територія ________ смт.Новопсков ________________________________________  за КОАТУУ

4423355100

Організаційно-правова форма господарювання      інші об’єднання юридичних осіб    за КОПФГ

590

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів__2020__Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об’єднаннями___________

 

 

 

Періодичність: квартальна, річна.

 

 

Короткий опис основної діяльності установи

Назва органу управління, у віданні якого  перебуває установа

Середня чисельність працівників

Примітка

 

1

2

3

4

 

Діяльність лікувальних закладів широкого профілю та спеціалізованих

Головне управління охорони здоров’я ЛОДА

325

-

 

           

 

План асигнувань з урахуванням змін на 12 місяців 2017 року склав 28165176грн. Фактично за звітний період надійшло 28087273,85 грн., що склало 99,72 %. Касові видатки по Новопсковському РТМО за 12 місяців 2017 року склали 28087273,85 грн., в той час як фактичні видатки становлять 28202233,82грн.

Залишок грошових коштів на спеціальних реєстраційних  рахунках станом на 01.01.2018 року становить 80074,54 грн. та на реєстраційних  рахунках 0,00грн.

Первісна вартість основних засобів на 01.01.2017р. становить 16870374грн., на звітну дату 21075128 грн. Значне зростання вартості основних засобів пов’язано із придбанням у грудні 2017 року рентген обладнання на суму 4162250 грн.

Станом на 01.01.2017 року загальна сума запасів становила 1545384грн., на звітну дату – 1362228грн. Зниження рівня запасів на 13,45% пов’язано із значним зменшенням залишків по продуктах харчування та МШП станом на 01.01.2018р.

Сума нарахованої протягом 2017 року амортизації становить 421720грн. (гр.10,12 розділ І форма №5-дс). В розділі 4 форми №2-дс сума нарахованої амортизації становить 403774грн., так як у даному розділі враховуються тільки витрати за обмінними операціями, то й сума амортизації в цьому розділі обрахована як сума амортизації основних засобів придбаних за рахунок загального фонду та за рахунок платних послуг.

Станом на 01.01.2018 року по Новопсковському РТМО мається заборгованість по дебету – 7309,26 грн., по кредиту – 188,67 грн.

Дебіторська заборгованість по розрахунках із постачальниками і замовниками за надані послуги станом на 01.01.2018 року зменшилася в порівнянні з початком 2017 року на 19,65% і становить 7309,26грн. Дебіторам надіслано листи із вимогою терміново сплатити заборгованість за надані послуги.

Дебіторська заборгованість грошових коштів на поточних рахунках в ТВБВ “Україна ” станом на 01.01.2018 року склала 24499,87 грн., з них:

1. на бюджетному рахунку 1610,69 грн.

2. на спеціальному рахунку 5656,48 грн.

3. на рахунку за дорученнями 17232,70 грн.

Руху грошових коштів на рахунках ТВБВ „Україна” за коштами державного бюджету та коштами спеціальних фондів у 2017 році не відбувалося.

Кредиторська заборгованість по розрахунках із постачальниками і замовниками за надані послуги значно зменшилась в порівнянні з початком 2017 року і становить 188,67 грн. і в повному обсязі є заборгованістю спеціального фонду. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року по загальному фонду відсутня.

У 2017 році зі спеціального рахунку було відшкодовано заробітну плату медичних працівників за проведені медогляди на загальну суму 83693,24грн. (КЕКВ 2111 – 61400,59грн., КЕКВ 2120 – 22292,65грн.). Крім того зі спеціального рахунку було відшкодовано оплату комунальних послуг на загальну суму 31364,84грн., в т.ч. КЕКВ 2272 – 6534,24грн., КЕКВ 2273 – 3302,41грн. та КЕКВ 2274 – 21528,19грн.

За 12 місяців 2017 року установою було отримано благодійних внесків на суму 693089.45 грн., в т.ч. 59013,10 грн. в грошовій формі та 634076.35грн. - в натуральній.

 

 

                      Керівник                                                                              М.О.Мотунов

 

                     Головний бухгалтер                                                            Н.В.Вдовіна

   

11.01.2018 р.