Новопсковське районне територіальне медичне об'єднання

Інформація про стан здоров'я населення, діяльність та ресурсне забезпечення медичних закладів

ІНФОРМАЦІЯ

про стан здоров'я населення, діяльність та ресурсне забезпечення

медичних закладів Новопсковського району за І квартал 2018 року

 

Станом на 01.04.2018 року загальна чисельність населення, яке проживає на території району становить 34224 осіб, дорослого населення - 28565, дітей до 18 років - 5659, міського населення - 13470 чол., сільського - 20754 чол.

Система охорони здоров'я району представлена ​​мережею лікувально-профілактичних установ, в тому числі:

• 1 ЦРЛ (12 міс. 2017 р. - 1);

• 1 РЛ (12 міс. 2017 р. - 1);

• КЗ «Новопсковський Центр ПМСД Новопсковської районної ради», в складі якого:

- 6 лікарських амбулаторій загальної практики - сімейної медицини;

- 24 ФАПа і ФП.

Забезпеченість стаціонарними ліжками становить 49,67 на 10 тис. населення або 170 ліжок (за 1 кв. 2017 р. – 49,34 на 10 тис. населення або 170 ліжок) (середньообласний показник – ).

В середньому ліжко працювало 88,6 дня, що на 2,2 % більше, ніж за 1 кв. 2017 р. (86,6 днів) (середньообласний показник -).

Середня тривалість перебування на ліжку збільшилась на 5,4 % і склала 9,64 днів (за 1 кв. 2017 р. – 9,11) (середньообласний показник –).

Лікарняна летальність склала 1,47 на 100 вибулих хворих, що на 36,7 % більше, ніж (за 1 кв.  2017 р. – 0,93) (середньообласний показник – ).

Рівень госпіталізації  на 100 жителів зменшився на 2,09 % і склав – 4,68 (за 1 кв. 2017 р. – 4,78) (середньообласний показник – ).

Фінансування лікування одного хворого в стаціонарних умовах з розрахунку на 1 ліжко-день – 9,07 грн., в тому числі: на медикаменти – 6,28 грн.; на харчування  - 2,79 грн. (за 1 кв. 2017 р. – 13,52 грн., в тому числі: на медикаменти – 9,77 грн.; на харчування – 3,75 грн.).

Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню здійснюють 3 амбулаторно-поліклінічних установи з фактичною потужністю – 137,8 відвідувань в зміну (за 1 кв. 2017 р. – 149,2) при річної планової потужності 668 відвідувань в зміну (за 1 кв.                2017 р. - 668).

 Кількість амбулаторних відвідувань склала 70492 чол., пролікованих та виписаних у стаціонарах 1539 хворих.

Кількість відвідувань на 1 жителя зменшилася на 9,5 % і становить 1,9 (за 1 кв. 2017 р. – 2,1).

Питома вага відвідувань ЛПЗ з приводу профілактичних оглядів збільшилась на 9,9 % і склала 34,3 (за 1 кв. 2017 р. – 30,9).

Показник флюорографічного обстеження дорослого і підліткового населення на туберкульоз на 1000 жителів збільшився на 25,2 % і склав 147,5 (за 1 кв. 2017 р. – 109,9) (середньообласний показник – ).

Добровільне обстеження населення на ВІЛ-інфекцію зменшилось на 59,8 % і склало 4,5 на 1 тис. населення (за 1 кв. 2017 р. – 11,2)

В амбулаторно-поліклінічних закладах функціонують 6 денних стаціонарів на 105 ліжок терапевтичного профілю (за 1 кв. 2017 р. - 105 ліжок).

Забезпеченість ліжками денних стаціонарів збільшилася на 1,0 % і склала 30,7 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2017 р. – 30,4).

Кількість хворих, пролікованих в денних стаціонарах, зменшилась на 7,7 % і становить 209,8 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2017 р. – 227,3) (середньообласний показник – ).

Кількість пролікованих хворих в стаціонарах на дому зменшилась на 7,7 % і становить 175,6 на 10 тис. населення (601 чол.), (за 1 кв. 2017 р. – 183,7 на 10 тис. населення – 633 чол.) (середньообласний показник – ).

Медичну допомогу населенню надають 66 лікарів або 19,3 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2017 р. – 69 лікарів або 20,02) і 221 молодших спеціалістів з медичною освітою або 64,6 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2017 р. – 241  або 69,94 на 10 тис. населення).

Укомплектованість лікарями становить 63,3 % (за 1 кв. 2017 р. – 68 %).

Укомплектованість молодшими спеціалістами становить 93,7 %.

Не укомплектовано 7 вакантних ставок лікарів (штатні - фіз. особи):

лікар - патологоанатом – 1 чол., лікар - педіатр – 1 чол., лікар - анестезіолог – 2 чол., лікар - хірург – 1 чол., лікар - дерматовенеролог – 1 чол., лікар - терапевт – 1 чол.

Кількість сімейних лікарів – 12  (за 1 кв. 2017 р. – 12 ) або 3,50 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2017 р. – 3,48).

Лікарями загальної практики - сімейної медицини охоплено 34224 чол. або      100 % населення (за 1 кв. 2017 р. - 34456 чол. або 100 %).

Питома вага лікарів, що мають атестаційну категорію, склала 65,1 % або 43 чол. (за 1 кв. 2017 р. - 72 % або 49 чол.), молодших спеціалістів з медичною освітою – 69,2 % або 153 чол. (за 1 кв. 2017 р. – 64,3 % або 156 чол.).

Вищу категорію мають 33,3 % лікарів (22 чол.), першу – 24,2 %  (16 чол.), другу – 7,6 % (5 чол.).

Протягом звітного періоду 6 лікарів і 13 молодших спеціалістів з медичною освітою пройшли курси підвищення кваліфікації.

Кількість осіб пенсійного віку серед працюючих лікарів становить 20 чол. або 30,3 % (за 1 кв. 2017 р. – 19 чол. або 27,1 %), а серед молодших спеціалістів з медичною освітою 8 чол. або 3,6 % (за 1 кв. 2017 р. - 11 чол. або 4,5 %).

У черзі на отримання житла  перебуває 4 лікаря (за 1 кв 2017 р. - 0).

 Протягом звітного періоду питання охорони здоров'я були розглянуті на сесії районних органів місцевого самоврядування та колегіях райдержадміністрації:

- Про виконання районної програми протидії захворюванню на туберкульоз по Новопсковському району на 2017 – 2020 рр.

- Про стан надання  онкологічної допомоги населенню району.

За 1 квартал 2018 р. засідання Координаційної ради не проводилися.

За 1 квартал 2018 р. проводилися медичні наради:

  • «Аналіз показників здоров'я та діяльності Новопсковського РТМО в розрізі надання стаціонарної допомоги за 2017 р.».
  • «Аналіз показників здоров'я та діяльності Новопсковського РТМО в розрізі поліклінічного відділення за 2017 р.»
  • Реабілітаційне лікування застрахованих осіб. Порядок відбору та направлення на реабілітаційне лікування.
  • «Про стан організації ендокринологічної допомоги в Новопсковському районі за 2017 рік».
  • «Про стан організації і надання неврологічної допомоги населенню Новопсковського району за 2017 рік».
  • Аналіз показників здоров’я населення  та діяльності КЗ «Новопсковський ЦПМСД».

 За 1 квартал 2018 бюджетне фінансування Новопсковського РТМО склало 6142,756 тис. грн. або 25,67 % від плану на 1 квартал 2018 р, (за 1 кв. 2017 р. – 6075,851 тис. грн. або 94,3 % від плану на 1 кв. 2017 р.).

Отримано позабюджетних асигнувань 352,017 тис. грн., що становить 10,29 грн. на 1 жителя (за 1 кв. 2017 р. – 204,59 тис. грн. або  6,4 на 1 жителя).

Знос санітарного транспорту становить 100 % (11 з 11 одиниць автотранспорту ЛПЗ в експлуатації більше 15 років).

У будівлях, термін експлуатації яких становить 50 і більше років, розміщені     16 % ЛПУ.

Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз по Новопсковському району на 2017-2020 рр. профінансована з районного бюджету на закупівлю флюорографічної-плівки на суму 10,939 тис. грн.

Приміщень в аварійних станах немає.

Бюджетне фінансування КЗ «Новопсковський центр ПМСД» склало 2979,3 тис. грн. або 98,2 % від плану на 1 квартал 2018 р. (за 1 кв. 2017 р. – 2332,5 тис. грн. або 98,1 % від плану на 1 кв. 2017 р.).

Отримано позабюджетних асигнувань 0,00 тис. грн.

Капітальні ремонти за 1 квартал 2018 р. не проводились.

Використано за 1 квартал 2018 р. – 2814,2 тис. грн. що становить 92,8 % від плану.

Знос транспорту становить 46,2 %  (6 одиниць із 13 одиниць автотранспорту у експлуатації більше 8 років).

Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз по Новопсковському району в 1 кварталі 2018 р. не фінансувалась

Демографічна ситуація погіршилась.

Природний приріст зменшився на 43,5 % і становить - (-10,43) (за 1 кв. 2017 р. -  (5,89)

Народжуваність зменшилась на 11,3 % і склала 6,99 на 1000 народжених живими (за 1 кв. 2017 р. – 7,88)

Кількість померлих склала 147 чол., що на 30 чол. більше, ніж за 1 кв. 2017 р. – 117  чол. Показник загальної смертності збільшився на 20,9 % і склав 17,42 на 1000 жителів (за 1 кв. 2017 р. – 13,77)

У структурі причин смертності населення, провідні місця посіли:

1-е місце - хвороби системи кровообігу - 74,1 % (за 1 кв. 2017 р. – 61,5 %);

2-е місце - симптоми (старість)  - 6,8 % (за 1 кв. 2017 р. – 12,8 %);

3-е місце - злоякісні захворювання – 6,1 % (за 1 кв.  2017 р. – 9,4 %).

Материнської смертності не зареєстровано (за 1 кв. . 2017 р. - 0).

Малюкова смертність не зареєстрована   (за 1 кв. 2017 р. – 3 дитини до року – 14,9 ‰).

Загальна захворюваність збільшилась на 0,5 % і склала 93717,8 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2017 року – 93246,5) (середньообласний показник – ).

У структурі загальної захворюваності всього населення, провідні місця займають:

• 1-е - хвороби системи кровообігу – 57,2 % (за 1 кв. 2017 р. – 56,6 %);

• 2-е - хвороби органів дихання – 9,8 % (за 1 кв. 2017 р. – 6,5 %);

• 3-е - хвороби ендокринної системи – 7,7 % (за 1 кв. 2017 р. – 7,6 %);

• 4-е - хвороби органів травлення – 5,7 % (р. за 1 кв. 2017  – 5,5 %);

• 5-е - розлади психіки та поведінки – 4,3 % (за 1 кв. 2017 р. – 4,1 %).

Первинна захворюваність зменшилась на 1,6 % і склала 11614,6 на 100 тис. жителів (за 1 кв. 2017 р. – 11797,6) (середньообласний показник – ).

У структурі первинної захворюваності всього населення, провідні місця займають:

• 1-е - хвороби органів дихання – 60,8 % (за 1 кв. 2017  р. – 53,7 %);

• 2-е - хвороби системи кровообігу – 7,4 % (за 1 кв. 2017  р. – 7,7 %);

• 3-е - хвороби кістково-м'язової системи – 4,1 % (за 1 кв. 2017  р. – 3,1 %);

• 4-е - травми та отруєння – 3,2 % (за 1 кв. 2017  р. – 8,5 %);

• 5-е - хвороби шкіри та підшкірної клітковини – 1,7 % (за 1 кв. 2017 р.- 2,1 %).

Показник захворюваності на всі форми активного туберкульозу збільшився на 55,9 % і склав 26,3 на 100 тис. населення  (за 1 кв. 2017 р.- 11,6) (середньообласний показник – ).

Захворюваність на деструктивні форми туберкульозу збільшилась на 40,4 % і склала 14,6 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2017 р. – 8,7) (середньообласний показни).

Поширеність злоякісних новоутворень на 100 тис. населення зменшилась на           7,0 %  і склала 1501,8 ( за 1 кв. 2017 р. – 1616,5) (середньообласний показник – ).

Первинна захворюваність на злоякісні новоутворення збільшилася на 62,6 % і склала 23,3 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2017 р. – 8,7) (середньообласний показник – ).

Питома вага активно виявлених випадків онкозахворювань при профоглядах в загальній кількості хворих з вперше діагностованими злоякісними новоутвореннями   склала 12,5 % (за 1 кв. 2017 р. – 0) (середньообласний показник – ).

Загальна кількість ВІЛ - інфікованих станом на 01.04.2018 р. склала 16 осіб – 46,75 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2017 р.  - 17 чол. – 49,3 на 100 тис.  населення). Поширеність ВІЛ-інфекції склала 46,75 на 100 тис. населення (середньообласний показник – ).

Захворюваність на ВІЛ - інфекцію за за 1 кв. 2017 р. становить 1  чол. - 2,9  на 100 тис. населення (за 1 кв. 2017р.  не зареєстровано) (середньообласний показник –).

Загальна кількість хворих СНІД становить 3 чол. – 8,76 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2017р. - 5 чол. – 14,51) (середньообласний показник – ).

За звітний період випадків СНІДу - не зареєстровано (за 1 кв. 2017 р. не зареєстровано) (середньообласний показник – ).

Поширеність розладів психіки та поведінки збільшилася на 6,7 % і становить  2407,6 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2017 року – 2246,3) (середньообласний показник – ).

Первинна захворюваність населення на розлади психіки та поведінки зменшилась на 26,1 % і склала 32,14 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2017 р. – 43,53) (середньообласний показник – ).

Захворюваність населення на сифіліс не зареєстровано  (за 1 кв. 2017 р. -  1 випадок 2,9.) (середньообласний показник – ).

Захворюваність населення на гонорею - не зареєстровано (за 1 кв. 2017 р. – не зареєстровано.) (середньообласний показник – ).

Первинна захворюваність усіма наркологічними захворюваннями збільшилася на 29,0 % і склала 20,45 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2017 р. – 14,51) (середньообласний показник – ).

Первинна захворюваність на наркоманію збільшилась на 66,6 %  - 3  випадки і склала 8,7 на 100 тис. населення (за 1 кв.2017 р. - 1 випадок – 2,9) (середньообласний показник –).

Первинна захворюваність на алкоголізм зменшилась на 16,6 % і склала 11,6 на 100 тис. населення (за 1 кв. 2017 р. – 13,914) (середньообласний показник – ).

Первинно визнано інвалідами серед дорослого населення 21 чол. (за 1 кв. 2017 р - 28 чол.). Показник первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення зменшився на 9,5 % склав 7,35 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2017 р. – 8,12) (середньообласний показник – ).

У структурі первинного виходу на інвалідність дорослого населення провідні місця займають:

• 1-е - новоутворення — 28,57 % (за 1 кв. 2017 р. – 10,7 %);

• 1-е - кістково – м’язової системи  – 28,57 % (за 1 кв. 2017 р. – 21,4 %);

• 2-е – хвороби системи кровообігу – 14,28 % ( за 1 кв. 2017 р.- 17,8 %).

Первинно визнано інвалідами серед населення працездатного віку 20 чол. (за 1 кв. 2017 р. – 23). Показник первинного виходу на інвалідність серед населення працездатного віку зменшився на 19,0 % і склав 9,40 на 10 тис. населення (за 1 кв. 2017 р — 11,6) (середньообласний показник- ).

Виконання плану імунізації дитячого населення складає: гепатит В – 24,5 %, туберкульоз – 17,4 %, кір, краснуха, паротит – 44,2 %, дифтерія – 28,0 %, поліомієліт – 25,6 %.

На диспансерному обліку в ЛПЗ знаходяться 813 ветеранів війни, з них проліковано амбулаторно 203 чол. 25,0 % (за 1 кв 2017 р. - 250 чол. – 29,6 %), в стаціонарних умовах - 14 чол. – 1,7 % (за 1 кв. 2017 р. - 11 чол. – 1,30 %); оздоровлено в санаторно-курортних умовах – 1 чол. 0,12 % (за 1 кв. 2017 р. – 0 чол.).

Витрати на стаціонарне лікування одного ветерана війни з розрахунку на 1 ліжко-день склали 120 грн., в тому числі на медикаменти - 65 грн.; на харчування - 55 грн. (за 1 кв. 2017р. - 120 грн., в тому числі на медикаменти - 65 грн.; на харчування - 55 грн.).

На обліку в лікувально-профілактичних установах знаходиться 158 постраждалих в результаті наслідків аварії на ЧАЕС, з них проліковано: в стаціонарних умовах 5 чол. – 3,2 % (за 1 кв. 2017 р. – 12 чол. – 8 %), амбулаторно - 31 чол. – 19,6 % (за 1 кв. 2017 р. – 62 чол. – 41,3 %), а санаторно-курортно оздоровлено  0 чол. (за 1 кв. 2017 р. - 1 чол. – 0,6 %).

З метою виконання плану комплектування резерву донорів було прийнято 101 донорів (14,4 % від річного плану)

За 1 квартал 2018 р. на адресу Новопсковського РТМО та КЗ «Новопсковський центр ПМСД»   надійшло 203 письмових звернень (за 1 кв. 2017 р. – 251 ), з них безпосередньо від заявників – 184  (за 1 кв. 2017 р. – 239 ). З вищестоящих і інших інстанцій (ГУОЗ, ЛОДА, РДА, райрада, КМУ) – 19 (за 1 кв. 2017 р. – 12).

Основна частина питань стосувалася інформаційних запитів про надання медичних довідок і т.д. – 164  (за 1 кв. 2017 р. – 164).

На другому місці за кількістю звернень йде пільгове протезування зубів: 10 - всі задоволені (за 1 кв. 2017 р. – 4).

Були зареєстровані  23 звернень (за 1 кв. 2017 р. – 66):

- з надання медичної допомоги – 22 (за 1 кв. 2017 р. – 25), всі задоволені;

- щодо забезпечення ліками – 0  (за 1 кв. 2017 р. – 6);

- з питань медичного обстеження – 1  (за 1 кв. 2017 р. – 29);

- з питань МСЕК – 0 (за 1 кв. 2017 р. – 2);

Було також зареєстровано звернення на особистому прийомі (через приймальню громадян) – 1  (за 1 кв. 2017 р. – 2). Надано роз'яснення.

А також  за 1 квартал 2018 року до Новопсковського РТМО надійшла 1 скарга на грубе  поводження медпрацівників до хворого.

Всі пропозиції, що надійшли за 1 квартал 2018 р. розглядаються в термін з подачею відповіді до вищих інстанцій і копії заявникам.

На виконання Наказу ГУОЗ ЛОДА від 05.10.2011г. № 535 в Новопсковському РТМО організована робота телефонної «гарячої лінії» за зверненням громадян. Заявники можуть задати питання заступникам головного лікаря і завідувачем структурними підрозділами Новопсковського РТМО та КЗ «Новопсковський ЦПМСД».

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

І. Основні показники здоров'я населення і діяльності охорони здоров'я, які мають негативну динаміку.

1.Первинна захворюваність на наркоманію збільшилась на 66,6 %  - 3  випадки і склала 8,7 на 100 тис. населення (за 1 кв.2017 р. - 1 випадок – 2,9)

Активізувати санітарно – освітню роботу серед  населення району щодо  профілактики наркоманії шляхом проведення лекцій, виступів по радіо, поширення пам’яток,

2. Показник захворюваності на всі форми активного туберкульозу збільшився на 55,9 % і склав 26,3 на 100 тис. населення  (за 1 кв. 2017 р.- 11,6).

Активізувати санітарно – освітню роботу серед  населення району щодо  профілактики туберкульозу шляхом проведення лекцій, виступів по радіо, засідань круглого столу, поширення пам’яток, проводити роз’яснювальну роботу про необхідність  відвідування лікаря. Необхідно поліпшити ФЛГ обстеження неорганізованого населення, поліпшити контроль осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.

3. На високому рівні зберігається захворюваність системи кровообігу – 57,2 % (за 1 кв. 2017 р. – 56,6 %); У структурі причин смертності населення провідне місце теж займають хвороби системи кровообігу і відзначається зростання смертності від даної патології –  74,1  % (за 1 кв. 2017 р. – 61,5  %);

Для вирішення цього питання планується:

-  поліпшити якість проведення диспансеризації населення у пацієнтів з групи ризику і своєчасне лікування виявленої патології;

- ширше використовувати в лікуванні гострої серцево-судинної патології тромболітичну терапію;

- впровадження нових методик в лікуванні захворювань серцево-судинної системи.

4. Укомплектованість лікарями становить 63,3 % (за 1 кв. 2017 р. – 68 %).

Не укомплектовано 7 вакантних ставок лікарів (штатні - фіз. особи):

Клопотати перед райдержадміністрацією про виділення бюджетних коштів на оплату навчання студентів в ЛДМУ, а також надавати житло молодим фахівцям.

ІІ. Для підвищення якості і доступності медичної допомоги сільському населенню:

1. Провести:

- заміну вікон, дверей, зовнішнє утеплення стін поліклінічного відділення Новопсковської ЦРЛ;

- заміну вікон, дверей, зовнішнє утеплення стін лікувального корпусу Новопсковської ЦРЛ ;

- капітальний ремонт даху лікувального корпусу Новопсковської ЦРЛ ;

- реконструкція частини лікувального корпусу з метою створення відділення невідкладних станів;

2. Потребують капітального ремонту ліфти в лікувальному корпусі і поліклінічному відділенні Новопсковської ЦРЛ.

3. Існує нагальна потреба в придбанні сучасного медичного обладнання:

• Апарат штучної вентиляції легенів 3 шт.

• Рентгенапарат пересувний (палатний).

• Флюорограф (кабінний, цифровий).

• Маммограф

• Апарат УЗД з  допплером.

 4. Існує потреба в придбанні парового стерилізатора ТК-100-3 і стерилізатора ВК-75.

5. Реконструкція та ремонт опалювальної системи поліклінічного відділення Новопсковської ЦРЛ.

6. Укомплектувати штати лікарів: дерматолога, анестезіолога, педіатра, хірурга, патологоанатома.