Новопсковське районне територіальне медичне об'єднання

Правила відвідувань пацієнтів

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний лікар

Новопсковського РТМО

__________ М.О. Мотунов

 «____» __________20__р.

 

 

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАНЬ ПАЦІЄНТІВ

Новопсковської центральної районної лікарні

Новопсковського районного територіального медичного об’єднання

 

1.           Відвідини пацієнтів допускаються у всіх відділеннях лікарні.

2.           Відвідувачі в верхньому одязі та без змінного взуття або бахіл в стаціонар не допускаються.

3.           В палату до кожного хворого допускається лише один відвідувач одночасно не більше ніж на 20 хвилин.

4.           Відвідини дозволені щодня з 7-00 до 14-00 та з 17-00 до 20-00. 

5.           До хворих у важкому стані відвідувачі допускаються з дозволу завідувача відділенням або чергового лікаря.

6.           Відвідувачі зобов'язані дотримувати чистоту, порядок і не порушувати спокій хворих.

7.           Категорично забороняється сидіти в палатах на ліжку. 

8.           Відвідувачі в нетверезому стані до хворих не допускаються.

9.           Відвідувачі зобов'язані дотримуватися загальноприйнятих норм спілкування з пацієнтами та медичним персоналом;

10.      Відвідувачам забороняється вступати в суперечки і сварки з персоналом лікарні.

11.      Під час карантину відвідування хворих заборонено;

12.      Зі своїми претензіями і непорозумінням просимо відвідувачів звертатися до чергового лікаря, завідуючого відділенням, сестри медичної старшої відділення або до адміністрації лікарні.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний лікар

Новопсковського РТМО

__________ М.О. Мотунов

«____» __________20__р.

Порядок відвідування пацієнтів       

у палатах інтенсивної терапії Новопсковського районного територіального медичного об’єднання

(відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 15.06.2016 року № 592).

 

1.           Допуск до відвідування пацієнтів, за їх згодою, мають члени сім'ї хворих, опікуни, піклувальники, нотаріус, адвокат, священнослужителі для відправлення релігійного обряду і, в окремих випадках, вимагаючих вирішення невідкладних питань, співробітники хворих. В палату до кожного хворого допускається лише один відвідувач одночасно не більше ніж на 20 хвилин.

1.1.   До дітей допускаються батьки хворого, або особи, що не є батьками при наявності усної згоди одного з батьків або законних представників (нотаріально завірених).

1.2.   Не допускаються до відвідування діти у віці до 10 років.

2.           Одночасно біля одного хворого може бути не більше двох відвідувачів. У виключних випадках, за рішенням завідувача відділенням або чергуючого лікаря, до хворого може бути допущена більша кількість відвідувачів.

3.           Відвідування хворих допускається протягом 24 годин у будь-який день. Найбільш сприятливим для відділення є час відвідувань з 11.00 до 14.00 та 18.00 до 20.00. З 20.00 до 8.00 допуск дозволяється тільки батькам до дітей, іншим близьким родичам - у разі неможливості відвідування вдень.

4.           Постійне перебування відвідувачів є недоцільним.

5.           В одній палаті допускається присутність відвідувачів тільки біля одного хворого. Черговість відвідувань хворих в одній палаті визначається чергуючим персоналом.

6.           Відвідувачам не дозволяється знаходитись біля хворих які не є їх родичами, заходити в інші палати, службові приміщення.

7.           Відвідувачам не дозволяється :

  • торкатись апаратури, пристроїв, виробів медичного призначення, медикаментів;
  • втручатись в процес лікування, торкатись дренажів, зондів, катетерів;
  • годувати хворих без узгодження із черговим персоналом;
  • перешкоджати виконанню маніпуляцій;
  • будити хворих;
  • користуватись мобільними телефонами, пристроями аудіо-, відеозапису;
  • знаходитись біля хворих:

·        у ранньому післяопераційному періоді до пробудження та відновлення життєво важливих функцій;

·        які у стані психомоторного збудження;

·        під час прийому хворих з інших відділень, приймально-виписного відділення у палати інтенсивної терапії.

8.           При необхідності роведення лікувально-діагностичних процедур, невідкладних дій медичного характеру відвідувачі тимчасово залишають палату.

9.           Відвідувачі зобов'язані утримуватись від відвідування хворих, якщо ті
хворіють на інфекційні хвороби або якщо до госпіталізації вони були у
контакті із носієм інфекційних хвороб.

10.      Не допускаються до відвідування відвідувачі з гострими інфекційними захворюваннями, у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, про що робиться запис в медичній карті стаціонарного хворого; також під час епідемії.

11.      Відвідувачі повинні ставитись з повагою до приватності та спокою пацієнтів, дотриматись вимог конфіденційності інформації про стан, хворобу, данні обстежень хворого.

12.      Відвідувачі зобов'язані дотримуватись вимог санітарно-протиепідемічного режиму, приходити у чистій одежі, користуватись халатом, бахілами, масками (які самостійно купляють у аптеках).

13.      Відвідувачі повинні із розумінням, відвертістю та терпінням ставитись до медичного персоналу. Персонал у межах вільного часу спілкується із відвідувачами, відповідає на питання та надає інформацію дотримуючись лікарської таємниці та конфіденційності. Протягом дня інформація надається тільки одному з близьких родичів. Усі зауваження, випадки непорозумінь стосовно молодших медичних сестер, сестер медичних, лікарів розглядаються завідувачем відділенням, а у позаробочий час - чергуючим лікарем приймального відділення.

 

 

До відома відвідувачів!

 

Згідно п. 6 Рішення Конституційного Суду від 03.06.1999р № 5-рп/99 «Про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї» членами сім'ї є дружина, чоловік, діти, батьки, рідні сестри і брати.

Просимо ознайомитись з цим Порядком до початку відвідування.